Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Θεσσαλίας (Ειδικότητες)
ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Θεσσαλίας (Ειδικότητες)

Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Θεσσαλίας (Ειδικότητες)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όλη η Προκήρυξη