Απόψεις » Πάνος Κ.

Για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία. Γράφει ο Κων/νος Πάνος

Το αρχαίο δράμα αποτελεί κορυφαία στιγμή στην ιστορία του παγκοσμίου θεάτρου. Η εμφάνισή του συνιστά δημιούργημα μακρόχρονης εξέλιξης του ανθρωπίνου πνεύματος, η απαρχή της οποίας χάνεται στο βάθος της προϊστορίας. Μεγάλη είναι η οφειλή του αρχαίου δράματος στους πρωτόγονους μύθους και τα δρώμενα.

Περισσότερα

Φιλόδημος – Γάδαρα

ΦΩΤ. el.wikipedia.org α. Ο επικούρειος φιλόσοφος και ποιητής Φιλόδημος Ο λόγιος αυτός διέδωσε, όσον κανείς άλλος, την επικούρεια κοσμοαντίληψη στον Ρωμαϊκό κόσμο κατά τον 1ον αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε γύρω στο 110 π.Χ. στα Γάδαρα της Συροπαλαιστίνης και πέθανε στην Ηρακλεία (Herculaneum) της Καμπανίας, στην Ιταλία, κατά το 35 π.Χ.  Ήταν μαθητής του Ζήνωνος του Σι

Περισσότερα

“Ηρων – Αλεξάνδρεια. Γράφει ο Κώστας Πάνος

Ο Έλληνας αυτός μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός έζησε, κυρίως, και έδρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, χωρίς να γνωρίζουμε τον τόπο και τον χρόνο γέννησης και θανάτου του.

Περισσότερα

Ο Λουκιανός και τα Σαμόσατα. Του Κώστα Πάνου

α. Ο μεγάλος σατιρικός και σοφιστής Λουκιανός Ο συγγραφέας αυτός, διάλεξε για τα γραπτά του την ελληνική γλώσσα, που κατά την εποχή του ήταν «linguafranca» για όλη την Μεσόγειον και την Εγγύς Ανατολή. Γεννήθηκε γύρω στο 120 μ.Χ. και υπήρξε σοφιστής της β΄ σοφιστικής και μέγας σατιρικός. (Στην αρχή εργάστηκε, χωρίς επιτυχία, ως μαθητευόμενος γλύπτης. Στην συν

Περισσότερα