Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση

Εξετάσεις για επαγγελματικές άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι την 26η & 27η Φεβρουαρίου 2018 ημέρες Δευτέρα & Τρίτη αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δ

Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για τους μετανάστες

Τα τελευταία έτη, καταγράφεται ένα αυξημένο μεταναστευτικό κύμα από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ωστόσο, παρόλο τον αυξημένο αριθμό μεταναστών και προσφύγων παρατηρείται  χαμηλό επίπεδο μετανάστευσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Οι μειωμένες δεξιότητες οδηγούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην ανεργία ή την υποαπασχόληση.

Περισσότερα
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Προσβασιμότητα των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Εκπαιδευτική Συνάντηση για την αναζήτηση καλών πρακτικών

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί,  πολλές φορές, το φαινόμενο να μην υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την προσφερόμενη εργασία.

Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση εξεταστών

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας για προσωπικό που θα παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες είναι αυξανόμενες. Απόρροια αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.

Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει προκύψει η ανάγκη για μέντορες/συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να αντ

Περισσότερα

Η «Δήμητρα» σε Διακρατική Συνάντηση

Η σημαντικότητα της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει επισημανθεί και έχει τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποιότητα της ΕΕΚ επιβάλλεται να διασφαλίζεται για εκπαιδευόμενους που έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

Περισσότερα

Εκπαιδευτική δράση στη Λάρισα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους

Στην πόλη της Λάρισας πρόκειται να υλοποιηθεί εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝEw CHapter: Δίκτυο συνεργασίας κατά του μίσους» στις 16 έως 22 Φεβρουαρίου 2018. Ο αρχηγός εταίρος του έργου είναι το Youthnet Hellas – Δίκτυο Νέων Ελλάδας και στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Γενικό Λύκειο Γουβών, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. Κοινωφελ

Περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο Πρόγραμμα Erasmus+

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μεταξύ άλλων σχέδια μεθόδων ενσωμάτωσης – προσέγγισης με τη χρήση διάφορων εργαλείων και παιχνιδιών γνωριμίας

Περισσότερα

Σε συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Καθώς η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση συνεχίζει να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων για να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο

Περισσότερα

Σε διακρατική συνάντηση στην Ιταλία ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις πρακτικές και τους τρόπους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επόμενα στάδια του έργου

Περισσότερα

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στην Κωνσταντινούπολη

Στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο LOG ON BACK TO LIFE πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Κωνσταντινούπολη 18 και 19/12/2017 η εναρκτήρια εταιρική συνάντηση του έργου στην οποία συμμετείχε ενεργά το αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARIVE για την ένταξη και την απασχόληση προσφύγων και μεταναστών

Η εισροή προσφύγων, μεταναστών και ατόμων που αιτούνται άσυλο, είναι εμφανώς αυξημένη, τα τελευταία χρόνια, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Προκειμένου, οι άνθρωποι αυτοί, να ενταχθούν, να ευδοκιμήσουν και να προσφέρουν στις κοινωνίες υποδοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα αναδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότ

Περισσότερα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων».

Περισσότερα

Μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας σε πρόγραμμα Erasmus+

Οι μαθήτριες της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) ΟΑΕΔ Λάρισας Λιούπα Ελένη, Τσινίδη Μαρία και Σαντικάι Τζένη που φοιτούν στην ειδικότητα «Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων» και πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Περ/κή Δ/νση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus + Νεολαία με τίτλο "Echoes of Past Wars".

Περισσότερα

1ο ΙΕΚ Λάρισας: Αιτήσεις για το «Πρόγραμμα Μαθητείας»

Το 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας γνωστοποιεί, ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς / Υπ. Παιδείας με σχετική Απόφαση καλεί τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο «Πρόγραμμα Μαθητεία Ι.Ε.Κ.»

Περισσότερα

Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Δήμητρα» στη διακρατική συνάντηση στην Ισπανία

Η ψηφιακή τεχνολογία αναμφίβολα έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο της τέχνης και της χειροτεχνίας. Παρόλου αυτά όμως, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές παραδοσιακές τέχνες δεν εξαρτώνται αλλά ούτε και χρησιμοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορικής (ΤΠΕ). Αυτό έχει ως συνέπεια, και οι εκπαιδευτές χειροτεχνίας να μην χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία τους στη

Περισσότερα

Ημερίδα εκπαίδευσης εκπαιδευτών από τη ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην χώρα μας. Μεγάλος αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων ήδη έχει εγκατασταθεί σε δομές φιλοξενίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις οι δήμοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτών των δομών.

Περισσότερα

Η «Δήμητρα» σε διακρατική συνάντηση στο Βελιγράδι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να ταλανίζοντα

Περισσότερα