Οικονομία » Σεμινάριο φοροτεχνικών στη Λάρισα

Σεμινάριο φοροτεχνικών στη Λάρισα

Σεμινάριο φοροτεχνικών στη Λάρισα

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργάνωσε επίκαιρο σεμινάριο με θέμα «ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ». Το σεμινάριο διεξήχθη στις 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη στο επιμελητήριο Λάρισας παπακυριαζη 44 ισόγειο. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι κκ ΜΙΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ : Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων -Προϊστάμενος ΣΕΠΕ Ν. Λάρισας και ΤΖΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Προϊστάμενος Εσόδων ΙΚΑ Λάρισας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 2

Η εκδήλωση ομολογουμένως είχε μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους Φοροτεχνικούς δείγμα της αγωνίας και του προβληματισμού καθ ότι σε πολλά θέματα περιμένουμε ακόμη διευκρινήσεις. Τα σημεία τα οποία απασχόλησαν περισσότερο.
1) Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε Αγροτικές Εργασίες και Αλιεία (Υ.Α. 39391/838/16-07-2018)
2) Έντυπα Εργάνη – Ηλεκτρονική Υποβολή -Υπερεργασία – Υπερωρία και το νέο Έντυπο Ε8
3) Ο νέος Ν. 4554/2018 για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας κ.α.
Μετά το τέλος του Σεμιναρίου ακολούθησαν σειρά ερωτήσεων από τους συναδέλφους Λογιστές Φοροτεχνικούς οι οποίες απαντήθηκαν από τους παρευρισκόμενους εισηγητές.