Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Τρίτη 16 του μήνα  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Τεμπών υπό την προεδρία του κ. Μιχάλη Καρατέγου:

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο»στο Μακρυχώρι στις 16.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων..

2. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Κατ/σεων Β’ τριμήνου 2018​, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

4. Αποδοχή ποσού (ακραία καιρικά φαινόμενα), Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

5. Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τεμπών έτους 2018, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

6. Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ

7. Διαγραφές ποσών​, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

8. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης Σχολικών Χώρων, Εισηγητής: Τσεργάς Κ.

9. Κανονισμός  Εσωτερικής​Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κ.

10. Επί αιτημάτων (παράταση οικοπέδου)​, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

11. Προσδιορισμός Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ), Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

12. Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

13. Αποδοχή της αριθ. 8/2018 μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ», Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.».