Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Εκδηλώσεις στη Λάρισα για την ημέρα ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών

Εκδηλώσεις στη Λάρισα για την ημέρα ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών

Εκδηλώσεις στη Λάρισα για την ημέρα ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών

Εκδηλώσεις  Εορτασμού της Ημέρας ίδρυσης των ΗΝΩΜΕΝΩΝ  ΕΘΝΩΝ θα πραγματοποιηθούν στις 24 Οκτωβρίου 2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Ηρώο Πεσόντων της Λάρισας (Φρούριο).

Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις:

Σημαιοστολισμό όλων των Δημόσιων, Δημοτικών και Κοινοτικών  Καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ, σε όλη την επικράτεια την 24η Οκτωβρίου 2018 ημέρα εορτασμού της επετείου ιδρύσεως των Ηνωμένων Εθνών, από τις  ογδόης πρωινής ώρας μέχρι της δύσης του ηλίου.

Ώρα 10.00:. Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο πεσόντων στην πόλη της Λάρισας από τους:

·         Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

·         Περιφερειάρχη Θεσσαλίας