Θεσσαλία » 500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στην Καρδίτσα

500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στην Καρδίτσα

500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στην Καρδίτσα

Κλαδοτεμαχιστή θα προμηθευτεί ο Δήμος Καρδίτσας, ενώ 500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, θα διανεμηθούν σε αντίστοιχο αριθμό δημοτών.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 111.600,00 €.

Ειδικότερα τo έργο αφορά:

•Στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός κλαδοτεμαχιστή,

•Στην προμήθεια 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης που θα διανεμηθούν σε αντίστοιχο αριθμό δημοτών.

 

Διαβάστε επίσης: