Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » 2.500.000€ για το Μπεζεστένι
ENA ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

2.500.000€ για το Μπεζεστένι

2.500.000€ για το Μπεζεστένι

2,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την αναστήλωση και επανάχρηση του Μπεζεστενίου μέσα από το ΕΠΑΝΕκ.

Το έργο αφορά την αναστήλωση του κτηρίου Μπεζεστένι και την επαναλειτουργία του με εμπορικές, πολιτιστικές χρήσεις και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στήριξης των τοπικών προϊόντων.

Το Μπεζεστένι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά κτηρίου με ιστορικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, του οποίου η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και με την ευκαιρία χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα επαναχρησιμοποιηθεί.

μπεζεστένι -φρουριο

Η κεντρική ιδέα της μελέτης είναι να γίνουν στο υπάρχον κτίριο μόνο εκείνες οι επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την στερέωση, επισκευή, ανάδειξη και διατήρηση της δομής του. Η νέα προτεινόμενη κατασκευή (δάπεδο, πατάρι, νέος τοίχος, επικάλυψη) είναι τελείως ανεξάρτητη από τον υπάρχοντα τοίχο. Εσωτερικά γίνονται μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή των βάθρων από μπετόν του νέου μεταλλικού φ.ο.

Η βιοκλιματική μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει επανακατασκευή των έξι θόλων με ελαφριά διαφανή κατασκευή με ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα, συντήρηση και αναστύλωση πέτρινων τοίχων, κατασκευή εσωτερικού φέρονται οργανισμού με μεταλλική κατασκευή και όλων των Η/Μ εργασιών που απαιτούνται.

Το ποσό εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝΕκ