Αγροτικά » Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΝ & ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Την 4η-10-2018, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό του συλλόγου διαδικασίες (κεφ3.αρθ3.), το  7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 28η-9-2017, συγκροτήθηκε  σε σώμα με σκοπό την κατανομή των αρχαιρεσιών και ομόφωνα αποφάσισε:

1.Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ, «ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»

2.Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»

3.Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»

4.Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος, «ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Γ.»

5.Τακτικό Μέλος:   Μιχαήλ Βασίλειος,  «F.A.S, FYTO – ANIMAL SERVICES»

6.Τακτικό Μέλος:   Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»

7.Τακτικό Μέλος:   Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»

Διαβάστε επίσης: