Ελλάδα » Στα 2,63 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οικονομικές απάτες

Στα 2,63 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οικονομικές απάτες

Στα 2,63 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οικονομικές απάτες

Τις 4.979 έφτασαν οι υποθέσεις και οι απόπειρες για οικονομικές απάτες το 2016, σύμφωνα με στοιχεία Έκθεσης «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας».

Στην έκθεση, που δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, από το σύνολο των οικονομικών αδικημάτων επιλέχθηκαν εκείνα που παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο απειλής, ήτοι τα αδικήματα της απάτης (συμπεριλαμβανομένης της απάτης με υπολογιστή και της πλαστογραφίας, ενώ συμπεριελήφθησαν και τα αδικήματα της λαθρεμπορίας και του παραεμπορίου λόγω συνάφειας.

Οι απάτες αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για μεμονωμένους δράστες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη χώρα.

Το συνολικό αποκομισθέν κέρδος των εγκληματικών ομάδων που εξιχνιάστηκαν για τα έτη 2015 και 2016 από την Ελληνική Αστυνομία υπολογίζεται σε 3.600.000 ευρώ και 2.630.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η πλειονότητα των απατών διαπράττονται από μεμονωμένα άτομα, στοχεύουν σε πιο ευάλωτα θύματα (π.χ. άτομα τρίτης ηλικίας, πολίτες που επιδίδονται σε διαδικτυακές συναλλαγές προϊόντων και αγαθών) και τα έσοδα από αυτές είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με υποθέσεις, όπου τα θύματα είναι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή/και εταιρείες.

Τα οργανωμένα κυκλώματα δύνανται να διαθέτουν εξοπλισμό για πλαστογράφηση εγγράφων ή/και να συνεργάζονται με πλαστογράφους, καθώς και με λοιπές ομάδες επαγγελματίων (ιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.λπ.) για τη διευκόλυνση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και εμφανίζουν πολυδιάστατη δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης: