Λάρισα » Yπέρ του σχεδίου τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΔΕΙΤΕ TI ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Yπέρ του σχεδίου τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Yπέρ του σχεδίου τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Υπέρ του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας τάσσονται τα περισσότερα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

To larissanet.gr παρουσιάζει αναλυτικά ποια τμήματα και πόσοι καθηγητές ΔΕΠ και εκπρόσωποι εργαζομένων τάσσονται υπέρ ή κατά του σχεδίου Γαβρόγλου για τη συνένωση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ειδικότερα υπέρ του σ/ν τάχθηκαν 8 Τμήματα. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΡΔΙΠ

ΤΕΙ ΥΠΕΡ

Κατά του σ/ν τάχθηκαν 6 Τμήματα. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΡΔΙΠ

ΤΕΙ ΚΑΤΑ

Λευκό επέλεξε ένα Τμήμα. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΡΔΙΠ

ΤΕΙ ΛΕΥΚΑ

Το σύνολο των στοιχείων δείχνει ξεκάθαρα πως τα περισσότερα Τμήματα και ειδικά τα μεγάλα, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΡΔΙΠ τάσσονται υπέρ του σχεδίου νόμου για τη συνένωση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δείτε τα συνολικά στοιχεία:

ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΑ