Λάρισα » «Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών νερού»

«Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών νερού»

«Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών νερού»

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κώστας Μπαργιώτας με θέμα «Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης νερού μισθωτών στους ιδιοκτήτες των ακινήτων».

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

«Σωρεία καταγγελιών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από ιδιοκτήτες ακινήτων που οι ενοικιαστές τους τα εγκαταλείπουν ή εξακολουθούν να διαμένουν, αφήνοντας ανεξόφλητους τους λογαριασμούς του νερού. Σε πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί φτάνουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά. Εύλογα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ζητούν την ολική διαγραφή της οφειλής ή τουλάχιστον τη μεταφορά της στο ΑΦΜ του ενοικιαστή και κύριου υπεύθυνου για την κατανάλωση του νερού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς αφενός υπόχρεος παραμένει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αφετέρου μόνο με υπεύθυνη δήλωση -αποδοχή χρέους του ενοικιαστή μπορεί να γίνει η μεταφορά του ανεξόφλητου ποσού στο ΑΦΜ του ενοικιαστή. Πρόβλημα όμως ανακύπτει, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στις περιπτώσεις όπου δύστροποι ενοικιαστές αρνούνται να συνεργαστούν και να αναλάβουν την εξόφληση της οφειλής είτε εφάπαξ είτε τμηματικά μέσω διακανονισμού.

Το θέμα απασχόλησε ήδη από το 2007 το Συνήγορο του Πολίτη που διατύπωσε τη γνώμη ότι η μη άμεση διακοπή της υδροδότησης συνιστά παράλειψη της εταιρείας ύδρευσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με ένα σημαντικό ποσόν για το οποίο ουδόλως ευθύνεται και το οποίο η εταιρεία όχι μόνο δεν μερίμνησε να εισπράξει από τους πραγματικούς οφειλέτες στον πραγματικό χρόνο που αναφέρονται οι χρεώσεις, αλλά αντιθέτως με την αδράνειά της επέτρεψε στους μισθωτές να απολαμβάνουν ανενόχλητοι του αγαθού της ύδρευσης εις βάρος του εκμισθωτή και ζήτησε να ακυρωθεί ο επίμαχος λογαριασμός για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να εκδοθεί νέος που θα περιλαμβάνει μόνο τις πάγιες χρεώσεις της κρίσιμης περιόδου. Τελικά, η ΕΥΑΘ με το 8694/22-6-2007 έγγραφό της έκανε δεκτή την πρόταση της Αρχής. Αντίστοιχα, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Καλαμάτας, κ. Γεώργιος Φερετζάκης, κατόπιν έγγραφων αλλά και προφορικών καταγγελιών διατύπωσε το 2017 δέσμη προτάσεων προς τον Δήμο.

Επειδή πρόκειται για κλασική περίπτωση κακοδιοίκησης, καθώς ζημιώνεται τόσο η υπηρεσία με την μη εξόφληση των οφειλών όσο και ο πολίτης-ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος καλείται να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό του οποίου δεν είναι κατ’ ουσία υπόχρεος, δημιουργώντας σε βάρος του μια κατάσταση αδικίας, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Υπουργούς, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς: 1) Έχουν περιέλθει σε γνώση σας οι πολυάριθμες καταγγελίες; 2) Σκοπεύετε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή τροποποιητική διάταξη των ισχυουσών ρυθμίσεων, ώστε να προασπιστεί το συμφέρον τόσο των εκμισθωτών όσο και της ΕΥΔΑΠ ή/και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων;»

Διαβάστε επίσης: