Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Κατά του σχεδίου ο Σύλλογος Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κατά του σχεδίου ο Σύλλογος Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κατά του σχεδίου ο Σύλλογος Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας απαντώντας στο δημοσίευμα της larissanet «Υπέρ του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας τάσσονται τα περισσότερα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας» επισημαίνει ότι ο Σύλλογος με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε κατά του σχεδίου που προωθεί το ΤΕΙ.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ,  το δημοσίευμα σας όσον αφορά τη θέση των Μελών του συλλόγου μας, σχετικά με το πόσοι ψήφισαν υπέρ ή κατά του ΣΝ, για την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η απόφαση που πάρθηκε στην Γενική Συνέλευση των μελών ΕΤΕΠ, που έγινε στις 4-10-2018, είναι ομόφωνη ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ που προωθεί το Υπουργείο.

Παρακαλούμε να δημοσιευθεί άμεσα η διάψευσή μας.

Σας προτείνουμε όταν θέλετε να δημοσιεύσετε στοιχεία τα οποία αφορούν τον Σύλλογο ΕΤΕΠ, να τα αντλείτε, από το μόνο όργανο που μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία αυτά, το ΔΣ του συλλόγου ΕΤΕΠ ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο και εκπροσωπεί τα μέλη του. Κάθε άλλη  πληροφόρηση είναι εκ του πονηρού».

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σύλλογος παραθέτει και το  Ψήφισμα Ακαδημαϊκής Διαμαρτυρίας της Γενικής Συνέλευσης των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το οποίο και παραθέτουμε: 

«Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2018 στη Λάρισα, συζήτησαν και ανέλυσαν εκτενώς το Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 28-09-2018 από το ΥΠΕΘ και αφορά την σχεδιαζόμενη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, το εγχείρημα της αναδιάρθρωσης και την αρχιτεκτονική του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την σχεδιαζόμενη ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και μέρους του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Η Γενική Συνέλευση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ομόφωνα αποφάσισε να εκθέσει στο Υπουργείο τις διαφωνίες μας με το Σ/Ν καθώς και τις προτάσεις βελτίωσής του, ως εξής:

1.  Διαφωνούμε με το «Άρθρο 01- Κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» του Σ/Ν, επειδή η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας δεν αποτελεί εγχείρημα ακαδημαϊκής προσέγγισης, παρά είναι μια απόφαση που δεν στηρίζεται σε καμία ακαδημαϊκή και  οικονομοτεχνική μελέτη.

2. Δεν συμφωνούμε με το «Άρθρο 04 – Προσωπικό» του Σ/Ν, και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη διαδικασία ένταξής μας στο Γενικό Τμήμα διότι είναι αντισυνταγματική.

3. Διαφωνούμε με την πρακτική του Σ/Ν να μην καταγράφεται κανένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται  αυτοδίκαια η ένταξη ή τοποθέτηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από τα τμήματα που καταργούνται ή μετονομάζονται ή μεταφέρονται σε άλλη πόλη προς τα σχεδιαζόμενα διάδοχα τμήματα του νέου  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Δεσμευόμαστε για κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες με κάθε πρόσφορο τρόπο, διαδικασία και μέσο, ενάντια στην σχεδιαζόμενη απαξίωση και  κατάργηση του ακαδημαϊκού πλαισίου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας που έχει προσφέρει τα μέγιστα μέχρι σήμερα, στην ακαδημαϊκή και παραγωγική πρόοδο της χώρας και της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λάρισα, 04-10-2018

Η Γενική Συνέλευση των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

(Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

Aπάντηση larissanet: Το δημοσίευμα καταγράφει πως ψήφισαν οι πρόεδροι των Τμημάτων και καταγράφει και τη δύναμη των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο ψήφισε κατά του σχεδίου. Η απάντησή σας αφορά στην συνέλευση του συνδικαλιστικού σας οργάνου.