Θεσσαλία » Ν. Πουτσιάκας: «Κάτω του μετρίου οι επιδόσεις Αγοραστού»
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΣΤΗ LARISSANET

Ν. Πουτσιάκας: «Κάτω του μετρίου οι επιδόσεις Αγοραστού»

Ν. Πουτσιάκας: «Κάτω του μετρίου οι επιδόσεις Αγοραστού»

«Σε αυτές τις εκλογές που θα γίνουν με νέο σύστημα πρέπει να υπάρξει μία ευρεία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο και να εκλέξουν νέο περιφερειάρχη. Ο τωρινός έχει κλείσει τον κύκλο του»

Συνέντευξη στον Γιάννη Ανδρεάκη

Κριτική τόσο στα συνολικά πεπραγμένα της περιφερειακής Αρχής Αγοραστού, όσο και ειδικά στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα, ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία» Νίκος Πουτσιάκας, με τη συνέντευξη που παραχωρεί στη larissanet.

Παράλληλα, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί σε συντονισμένη κίνηση και ευρεία συνεργασία τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου ώστε στο δεύτερο γύρο να εκλέξουν νέο περιφερειάρχη. «Ο τωρινός έχει κλείσει τον κύκλο του» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πουτσιάκας.

Κ. Πουτσιάκα, καθώς οδεύουμε προς τις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, ποιος είναι ο απολογισμός που εσείς κάνετε στα πεπραγμένα της περιφερειακής Αρχής Αγοραστού;

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει το έργο της περιφέρειάς μας να συγκριθεί με των υπολοίπων περιφερειών, ώστε να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Στον επικοινωνιακό τομέα, φαίνεται, ο κ. Αγοραστός να έχει σημαντικές επιδόσεις, στα υπόλοιπα, παρά την ψευδεπίγραφη εικόνα που έχει δημιουργηθεί, είναι κάτω του μετρίου και οι επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες είναι, σχεδόν πάντα, κάτω από το μέσο όρο, τόσο στο ΕΣΠΑ, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς.

Υστερούμε σημαντικά ως περιφέρεια και ίσως για αυτό το λόγο έχει ρίξει όλο το βάρος ο Περιφερειάρχης στο επικοινωνιακό σκέλος εμφανίζοντας μία πλασματική εικόνα με καθημερινή παρουσία και τεχνηέντως, επαναλαμβανόμενη, στον τοπικό τύπο που συνήθως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το έργο που συντελέστηκε, και μιλάμε συνολικά και όχι μόνο για το τεχνικό σκέλος, χωρίς να θέλουμε να το μηδενίσουμε, είναι κυρίως αυτό που υλοποιούν φυσιολογικά οι υπηρεσίες όλων των περιφερειών και από ό,τι φαίνεται με μειωμένες αποδόσεις εκ του αποτελέσματος της κατάταξης της Περιφέρειάς μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην περιφέρειά μας, αντίθετα έγιναν πολύ λιγότερα από ό,τι σε πολλές άλλες.

Ειδικά για τα θέματα της οικολογίας και του περιβάλλοντος, πολλά εκ των οποίων έχετε κατά καιρούς αναδείξει, ποιά είναι η κατάσταση στο νομό Λάρισας και ευρύτερα στη Θεσσαλία και πώς κρίνετε τους χειρισμούς από την πλευρά της περιφερειακής Αρχής;

Τα θέματα της οικολογίας είναι πολύ ευρύτερα από τα περιβαλλοντικά, καθώς αφορούν εξ ίσου και την κοινωνική και την οικονομική βιωσιμότητα. Αν περιοριστούμε, όμως, σε αυτά, θα λέγαμε ότι στον περιβαλλοντικό τομέα υπάρχουν πολλά προβλήματα, συχνές απορρίψεις τυροκομικών αποβλήτων, πλημμελής και προβληματική λειτουργία πολλών βιολογικών σταθμών, μαζικοί θάνατοι πτηνών και ψαριών στην Κάρλα, ανεξέλεγκτοι ψεκασμοί επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, ποτάμιες ρυπάνσεις (Τιταρίσιος), αέρια ρύπανση διάφορων αιτιών και εξαιτίας ανεξέλεγκτων πυρκαγιών ακόμη και σε χώρους αποβλήτων, η ρύπανση της ΑΓΕΤ Ηρακλής (αναφέροντας τα πιο κραυγαλέα) κ.α., το δε ποσοστό της ανακύκλωσης κυμαίνεται, δυστυχώς, σε πολύ χαμηλά επίπεδα κοντά στο  7%.

Κρίνουμε αρνητικά την περιφερειακή αρχή καθόσον δεν εφαρμόστηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο να περιλαμβάνει προληπτικές παρεμβάσεις με διενέργεια ειδικών ελέγχων για εντοπισμό κάθε παράνομης δραστηριότητας, που σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Δεν θεσπίστηκαν αντικίνητρα και κίνητρα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, με τη δημοσιοποίηση των όποιων παρεκκλίσεων και την ενθάρρυνση των θετικών περιβαλλοντικών επιδόσεων, με θέσπιση ετήσιων βραβείων, πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουν παθογένειες, θα περιορίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα προαγάγουν την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Στα χρόνια της τρέχουσα θητείας, τί θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε σε ότι αφορά αναπτυξιακά ζητήματα της Θεσσαλίας που υπό διαφορετική πολιτική βούληση θα έδιναν νέα ώθηση στην περιοχή;

Για τα αναπτυξιακά θέματα δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, συχνά παρατηρούνται ανάμεσα σε διάφορα προγράμματα αλληλοσυγκρουόμενες  προσεγγίσεις και κυρίως υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση και στην έναρξη των δράσεων ιδιαίτερα της καινοτομίας και των προγραμμάτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Επίσης η Περιφέρειά μας ήταν και παραμένει απούσα από πολλά και σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και για παράδειγμα, μόλις προσφάτως εντάχθηκε, στο δίκτυο AREPO, υπάρχει δε επίσης μεγάλη καθυστέρηση στην αναγνώριση τοπικών προϊόντων, σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες όπως π.χ. η Κρήτη που έχει κάνει συστηματική δουλειά προς αυτή τη κατεύθυνση.

Γενικά παρατηρούμε πολλές αντιφάσεις ως προς τον αναπτυξιακό προσανατολισμό, ο οποίος είναι αυτός της μεγέθυνσης χωρίς πυξίδα με τις γνωστές συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει, και που συνιστά το μοντέλο ανάπτυξης που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση που βιώνουμε και που πάντως πανευρωπαϊκά δεν θεωρείται πια βιώσιμη επιλογή. Οι όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν εμπεριέχουν το στοιχείο της αειφορίας και καμία ενέργεια δεν γίνεται, ώστε να καταστούν τα προϊόντα μας  ιδιότυπα, ενώ υπάρχει επίσης ένα τεράστιο έλλειμμα στη σύνδεση της παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα και άλλες υπηρεσίες. Σαφώς και τα παραπάνω σχετίζονται με το ζήτημα της πραγματικής βούλησης καθώς αυτό δεν υπάρχει, ώστε να κατευθυνθούμε σε ένα άλλο μοντέλο που θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα με άλλους όρους οι οποίοι θα είναι αυτοί της δίκαιας παραγωγής και κατανομής του πλούτου.

Πώς θα σκιαγραφούσατε την παρουσία της παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία» τα τελευταία τέσσερα έτη;

Η Οικολογική Θεσσαλία πιστεύω, και αυτό εισπράττω από τις καθημερινές επαφές μου με φορείς, συλλογικότητες και πολίτες, ότι πορεύτηκε με σοβαρότητα και λειτούργησε εποικοδομητικά όλα αυτά τα χρόνια. Η παρουσία μας ήταν διαρκής και απρόσκοπτη και δεν απουσιάσαμε από πουθενά, αναδείξαμε αρκετά θέματα, αντιπαρατεθήκαμε γόνιμα, πιστοί στις αξίες και τα πιστεύω μας.

Με τις όποιες δυνάμεις διαθέταμε, σταθήκαμε με απόλυτη συνέπεια και τηρήσαμε αυτά που είχαμε πει στους Θεσσαλούς συμπολίτες μας και αποτρέψαμε, συχνά, αυθαιρεσίες και παρανομίες.

Εκτός από τα τοπικά και περιφερειακά θέματα που προέκυπταν καθημερινά αναδείξαμε και ζητήματα μεγαλύτερης εμβέλειας όπως π.χ. το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, του προσφυγικού, των διατλαντικών συμφωνιών κ.ά. τόσο σημαντικά που, όμως, δεν γίνονται αντιληπτά συνήθως.

Οι παρεμβάσεις μας γινόταν με διάφορους τρόπους και σε όλα, σχεδόν, τα επίπεδα με συμμετοχή και επαφές με υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κρατικούς, αυτοδιοικητικούς, κοινωνικοοικονομικούς και της κοινωνίας των πολιτών.

Οργανώσαμε ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις και διαβουλεύσεις και γενικώς προσπαθήσαμε να είμαστε παρεμβατικοί σε όλα τα περιφερειακά ζητήματα, σε μια ιδιαίτερα κοπιώδη, πλην ουσιαστική προσπάθεια.

Κατά τη γνώμη σας, τί θα πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Θα πρέπει να κινηθούν συντεταγμένα οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και να οριοθετηθούν με τρόπο σαφή οι διαφορές με τη συντηρητική διοίκηση, η οποία προσπαθεί να δείξει ένα δήθεν εκσυγχρονιστικό πρόσωπο, το οποίο επιχειρεί να θολώσει κάθε φορά τα νερά.

Η σημερινή Περιφερειακή αρχή ασπάζεται τις αρχές του ακραίου φιλελευθερισμού που νοιάζεται μόνο για τους λίγους προνομιούχους, η άλλη πλευρά πρέπει να καταστήσει σαφές ότι είναι εδώ για να υπηρετήσει τους πολλούς που αποτελούν το σύνολο των μικρομεσαίων καθώς επίσης και το υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι των λιγότερο ευνοημένων.

Σε αυτές τις εκλογές που θα γίνουν με νέο σύστημα πρέπει να υπάρξει μία ευρεία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο και να εκλέξουν νέο περιφερειάρχη. Ο τωρινός έχει κλείσει τον κύκλο του.

Καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει ζυμώσεις ενόψει των προσεχών περιφερειακών εκλογών. Η «Οικολογική Θεσσαλία» θα επιλέξει τον δρόμο της συνεργασίας με άλλες δυνάμεις ή της αυτόνομης πορείας;

Η απόφαση για το τι θα πράξει η Οικολογική Θεσσαλία θα είναι συλλογική, μέσα από τα όργανά της, αυτό όμως, που θα μπορούσε να θεωρηθεί βέβαιο είναι η πρόθεση της πολιτικής οικολογίας να είναι παρούσα όλο και πιο συστηματικά στις μελλοντικές εξελίξεις, είτε αυτό αφορά το αυτοδιοικητικό επίπεδο, τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές και αυτό διότι υπάρχει πραγματική ανάγκη εκπροσώπησης του χώρου της πολιτικής οικολογίας σήμερα και μελλοντικά περισσότερο από κάθε άλλη φορά αν ληφθούν υπόψη τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και το παγκόσμιο γίγνεσθαι, όπως η κλιματική αλλαγή, τα ζητήματα των αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης. Ο τρόπος καθόδου μας, θα κριθεί, όπως προειπώθηκε, συλλογικά επιδιώκοντας, σε κάθε περίπτωση, να είναι διακριτός και δεν μπορεί παρά να έχει το δικό μας ιδιαίτερο στίγμα.

Σε προσωπικό επίπεδο θα σας ενδιέφερε να συνεχίσετε τη δράση σας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Το ενδιαφέρον για τα περιφερειακά θέματα υπάρχει, βεβαίως, αυτό όμως μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους και από διαφορετικά μετερίζια. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια συλλογική βάση στην όποια δράση αναπτύσσει κάποιος και η όποια εκπροσώπηση να απορρέει από αυτήν, αυτό άλλωστε συνάδει με τις αρχές του χώρου μας, δεν πρόκειται ούτε να αυτοπροταθώ, ούτε να προκαταλάβω συλλογικές αποφάσεις, όπως συχνά βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλους χώρους. Σε κάθε περίπτωση η όποια συμμετοχή μου, σε αντίθεση με πολλούς, δεν πρόκειται να επιχειρηθεί ούτε με όρους παντογνώστη, ούτε ως σωτήρας, αλλά απλά ως συμμετέχων με μια ομάδα που σκοπεύει να δράσει πραγματικά και ανιδιοτελώς.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: