Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διαβούλευση για το έργο MED Greenhouses

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διαβούλευση για το έργο MED Greenhouses

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διαβούλευση για το έργο MED Greenhouses

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι «η πρώτη διαβούλευση του έργου MED Greenhouses το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 09:30 στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Φυτόκο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

·09:30-10:00     Εγγραφή

·10:00-10:20    Παρουσίαση του έργου MED Greenhouses από τον Συντονιστή του έργου, Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Παπαχατζή, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

·10:20-10:40     Τεχνολογίες ελέγχου και διαχείρισης θερμοκηπίων, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου MED Greenhouses για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

·10:40-11:00    Παρουσίαση Νέων Τεχνολογιών στα θερμοκήπια από εταιρίες του χώρου των θερμοκηπίων

·11:00-11:15    Διάλειμμα για καφέ

·11:15-12:00    Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης – Panel Discussion με αντικείμενο τα προβλήματα και τις προοπτικές εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στα θερμοκήπια»