Λάρισα » «Και ο Αριστέας στο Υπερταμείο…»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.μεΑ. ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο Αριστεύς»

«Και ο Αριστέας στο Υπερταμείο…»

«Και ο Αριστέας στο Υπερταμείο…»

Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους στη Δομή Γιάννουλης του παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» που επισημαίνει:

«Από το 2011, η Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» της Γιάννουλης), η  οποία, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, από το 1992 μέχρι και σήμερα, παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες (εκπαιδευτικές – θεραπευτικές) σε εκατοντάδες παιδιά, έφηβους και νέους με αναπηρία, έχει «χτυπηθεί» βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων… Κατάργηση, υπαγωγή σε ΔΥΠΕ και επανασύσταση, δύο συγχωνεύσεις, αλλαγή υπουργείου (από το υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας!), περικοπές στην χρηματοδότηση, μετακινήσεις προσωπικού, ελλείψεις υποδομών και στελεχιακού δυναμικού κ.α.

Καταλήγοντας  σήμερα – όπου δεν μας φτάνανε όλα τα άλλα προβλήματα από τη σημερινή διοίκηση – να ανακαλύπτουμε ότι, μεταξύ των 10.119 ακινήτων του Δημοσίου που εκχωρούνται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείο) και των ακινήτων του νομού Λάρισας, είναι και η Δομή «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» στη Γιάννουλη, με  αύξοντα αριθμό 8555 και Κωδικό Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 310320155001_0_0 (ΦΕΚ 2317/19-06-2018,τΒ΄)

Ως γνωστόν, η ανώνυμη αυτή εταιρεία, όπως αναφέρεται ρητά μέσα στον νόμο «ΔΕΝ ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται», στην δικαιοδοσία της περνάει όλη η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, είναι πλήρως ελεγχόμενη από τους δανειστές, αφού τα μέλη της κι ο πρόεδρος της θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη των πιστωτών  κι η διάρκεια «ζωής» της είναι τα 99 χρόνια.

Καλούμε την Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κ.Κ.Π.Π.Θ.), η οποία προΐσταται της Δομής Γιάννουλης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του ΦΕΚ 2320/19-06-2018, προκειμένου να εξαιρεθεί η ακίνητη περιουσία του φορέα από τον κατάλογο με τα παραχωρηθέντα ακίνητα στο Υπερταμείο των δανειστών για αξιοποίηση.

Καλούμε τους εργαζόμενους του Κ.Κ.Π.Π.Θ., τον λαό της Λάρισας και του Νομού να υπερασπιστούμε αυτά που μας ανήκουν! Να αντιταχθούμε στην εκχώρηση και στην υποθήκη του «Αριστεύς» Γιάννουλης  και των υπόλοιπων δημόσιων κτιρίων κι εκτάσεων του νομού,  της δημόσιας περιουσίας της χώρας, στους δανειστές».