Εκπαίδευση » Σχολεία » «Αξιοποίηση της πύλης του Scientix στην διδασκαλία STEM»

«Αξιοποίηση της πύλης του Scientix στην διδασκαλία STEM»

«Αξιοποίηση της πύλης του Scientix στην διδασκαλία STEM»

Το Scientix είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα – πύλη για την εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί με τη σύνδεσή τους στην πύλη του Scientix και την εγγραφή τους μπορούν να γίνουν μέλη μιας μοναδικής εκπαιδευτικής κοινότητας και μπορούν να ωφεληθούν μέσα από την προσφορά μιας σειράς υπηρεσιών. Αποτελεί άλλωστε μια συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα εκπαιδευτικών, φορέων εκπαίδευσης και ερευνητών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και προτείνει μια σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας των STEM σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση.

Πρεσβευτής του Scientix (Scientix Ambassador) στην Λάρισα είναι ο κ. Τανός Ηλίας (Φυσικός, M.Sc., M.Ed.) ο οποίος θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 – 14:30 ένα εργαστήριο (workshop)  με τίτλο: «Αξιοποίηση της πύλης του Scientix στην διδασκαλία STEM» στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα τις 12-14 Οκτωβρίου 2018.

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η βιωματική παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ανοιχτής διαδικτυακής πύλης Scientix στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν:

  1. Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω των Scientix webinars και του Scientix Moodle
  2. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ) της πλατφόρμας
  • Παραδείγματα έργων που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική τάξη των θετικών επιστημών
  1. Πρόσφατες πρωτοβουλίες και νέα από τον χώρο του STEM
  2. Οι λογαριασμοί της κοινότητας του Scientix στα social media

Εγγραφές για το εργαστήριο γίνονται στην σελίδα https://tinyurl.com/y7srqg6d αφού κάνετε πρώτα εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρεσβευτή του Scientix κ. Τανό Ηλία (τηλ. 6944621255 και iliastanos@gmail.com  ).