Εκπαίδευση » Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας η προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων ΤΕΙ

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας η προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων ΤΕΙ

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας η προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων ΤΕΙ

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας  Ξενοφών Σπηλιώτης ορίστηκε πρόεδρος της της τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ.

Ειδικότερα η  νέα σύνθεση της τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ, έχει ως   εξής:

Ξενοφών Σπηλιώτης, Πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος

Δημήτριος Χασάπης, Πρύτανης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος

Νικόλαος Κατσαράκης, Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης, ως μέλος

Η θητεία της τριμελούς Γραμματείας αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της Συνόδου Πρυτάνεων και  Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ  του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΠΗΓΗ