Λάρισα » Λάρισα: Κλείνει για 25 ημέρες τμήμα της οδού Ηπείρου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Λάρισα: Κλείνει για 25 ημέρες τμήμα της οδού Ηπείρου

Λάρισα: Κλείνει για 25 ημέρες τμήμα της οδού Ηπείρου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηπείρου, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τη διασταύρωση της με την οδό Υψηλάντου έως τη διασταύρωση της με την οδό Ναυαρίνου, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην έβδομη (7η) Φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του υπόγειου αγωγού ύδρευσης  για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών, ήτοι από τις 03-10-2018 έως και 27-10-2018, ως κατωτέρω:

• Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (Ρ-8, Ρ-50δ, Ρ-49).
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.