Υγεία » 5,5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό μονάδων Δημόσιας Υγείας

5,5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό μονάδων Δημόσιας Υγείας

5,5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό μονάδων Δημόσιας Υγείας

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μικρών και μεγάλων μονάδων του Δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την από 27/9/2018 απόφαση του Υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Στ. Γιαννακίδη για την έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2018 (στην ΣΑΕ 091) των παρακάτω έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. περίπου, που θα καλύψουν τρέχουσες και πάγιες ανάγκες προτεραιότητας στις μονάδες αυτές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Στην ίδια λογική και εξοικονομώντας πόρους από κάθε δυνατή πηγή, ταυτόχρονα με το χτύπημα της διαφθοράς και της κατασπατάλησης σε όλα τα επίπεδα, θα παραδίδουμε καθημερινά στους πολίτες ένα πιο σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό Δημόσιο σύστημα Υγείας».

Καταγραφή111

Καταγραφή222

Καταγραφή333

Διαβάστε επίσης: