Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας υπέγραψε ο Δ. Αγιάς

Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας υπέγραψε ο Δ. Αγιάς

Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας υπέγραψε ο Δ. Αγιάς

Με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των 26 εταίρων από 16 χώρες ολοκληρώθηκαν για τον Δήμο Αγιάς οι εργασίες του έργου «2WILL – 2Work In Integration of Local Life» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων στην 5η και τελευταία Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα του επικεφαλούς εταίρου  Δήμου Wieliszew στην Πολωνία.

Αντικείμενο του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας αποτελεί η προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των Δήμων ώστε να ενδυναμωθούν και να βελτιωθούν οι  τομείς κοινού ενδιαφέροντος  προς όφελος όλων των πολιτών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των προοπτικών των δικτύων πόλεων και η ενθάρρυνση νέων μορφών δημοκρατικής συμμετοχής δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτρέποντας την παθητικότητα και την παρερμηνεία των δράσεων της Ε.Ε. Με κινητήριο μοχλό τον εθελοντισμό δημιουργεί μία βάση διαλόγου σε τρεις άξονες:  α) την αλληλεγγύη εντός της Ε.Ε. σε καιρούς κρίσης, β) την κατανόηση και την ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν από τον ευρωσκεπτικισμό και γ) τον διάλογο για το μέλλον της Ε.Ε.

Δημος Αγιας ευρωπαικο προγραμμα (1)

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 5 Διεθνείς Συναντήσεις. Η πρώτη στον Δήμο Graffignano στην Ιταλία από 24 έως 28 Απριλίου 2017, η δεύτερη στον Δήμο Αγιάς  από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2017, η τρίτη στον Δήμο Swieqi στη Μάλτα από 23 έως 27 Φεβρουαρίου 2018, η τέταρτη  στον Δήμο Habo στη Σουηδία  από  14 έως 18 Μαϊου 2018 και η πέμπτη  και τελευταία στον Δήμο Wieliszew στην Πολωνία από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι διεθνείς συναντήσεις  επικεντρώθηκαν σε δράσεις όπως εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις σε ομάδες, παρουσίαση καλών  πρακτικών, ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς , οι οποίες κορυφώθηκαν με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.

Η δράση «2WILL» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020».