Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Νέο Δ.Σ. στο Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών ν. Λάρισας

Νέο Δ.Σ. στο Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών ν. Λάρισας

Νέο Δ.Σ. στο Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών ν. Λάρισας

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών ν. Λάρισας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες τις 13/09/2018 και αποφασίστηκε στην πρώτη  συνεδρίαση του Δ.Σ.  στις 23/9/2018  είναι η παρακάτω:

1)   πρόεδρος :             Καλιαμπάς Κλεάνθης

2)  αντιπρόεδρος:        Αφέντης Αθανάσιος

3)  Γ. Γραμματέας:     Βλαχόπουλος Νικόλαος

4)  Α. Γραμματέας :    Γκολεμά Μαρία

5)  Ταμίας :                  Γρίβας Δημήτριος  .

6)  Αν. ταμίας :            Γεωργούδη Σταυρούλα

7)  Έφορος:                  Κουτρουμπή Ιωάννα

8)  Μέλη:                     Καλέτσιος Κωνσταντίνος

9)    «                             Καλαμάς Δημήτριος

10)   «                            Καραδήμος Νικόλαος

11)   «                             Χιονάς Σπύρος