Ελλάδα » Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης

Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης

Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης

Τελευταία μεταξύ των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το β’ τρίμηνο 2018.

Βάσει των στοιχείων, η Ελλάδα συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό (0,7%) διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. κατά το β’ τρίμηνο 2018. Παρόμοιο ήταν το ποσοστό για τη χώρα μας και το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ευρωζώνης είναι τριπλάσιο (2,1%), παραμένοντας σταθερό για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό διαθέσιμων θέσεων εργασίας φτάνει το 2,2%, παραμένοντας επίσης σταθερό σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας κατά το β’ τρίμηνο έφτασε το 1,9% για βιομηχανία και κατασκευές, και το 2,4% για τον κλάδο των υπηρεσιών.

Στην Ε.Ε., τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,1% για τη βιομηχανία και τις κατασκευές, και 2,5% για τον κλάδο των υπηρεσιών.

Μεταξύ των κρατών μελών με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης εμφανίζουν η Τσεχία (5,4%), το Βέλγιο (3,5%) και η Ολλανδία (3,1%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (0,7%), καθώς και σε Βουλγαρία, Ισπανία και Πορτογαλία (0,9%).