Ελλάδα » Κλικς από τη συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Κλικς από τη συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Κλικς από τη συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

(φωτό eurokinnisi)

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσαν εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος τις απαντήσεις του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Σε πολλές από αυτές ανακοίνωσε τις δεσμεύσεις του για την επόμενη ημέρα.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ(MOTIONTEAM/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

Μητσοτάκης ΔΕΘ 1

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÖÁÍÇ ÔÑÕØÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ 83ç ÄÅÈ (MOTIONTEAM/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

Διαβάστε επίσης: