Εκπαίδευση » Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας ανακοινώνεται ότι  συνεχίζονται οι Εγγραφές στις ειδικότητες που δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών.

Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη  Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση (Ν.3475/06). Η φοίτηση είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον και να έχουν γεννηθεί τα έτη 1995-2002.

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ  πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών.

Επίσης, παρέχονται Επίδοματα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας  του ΟΑΕΔ Λάρισας, Ερμογένους 10, τηλ. 2410564667.

Διαβάστε επίσης: