Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Προσφορά της larissanet και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
27ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α

Προσφορά της larissanet και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Προσφορά της larissanet και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

H larissanet.gr και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προσφέρουν έκπτωση 50% σε μία/έναν υποψήφια/ο και 15% στους υπόλοιπους υποψηφίους της πρώτης δεκάδας για το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Υποψηφίων για τον 27ο Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Δηλώστε συμμετοχή στο marketing@larissanet.gr, έως Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 με την ένδειξη «για το πρόγραμμα προετοιμασίας για τον 27o Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ».

Η κλήρωση για τις δέκα θέσεις με έκπτωση 50% (η 1η) και 15% (οι άλλες 9) θα γίνει στα γραφεία της larissanet (Παπακυριαζή 53, ισόγειο), τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6 μ.μ.

Έναρξη Μαθημάτων: 22 Οκτωβρίου 2018

Σχετικά με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης& Αυτοδιοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ιδρύθηκε το 1983 Στόχος του νομοθέτη αρχικά ήτανε η ΕΣΔΔΑ να αποτελέσει μια παραγωγική σχολή στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση μέσω της παροχής εκπαίδευσης διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας. Η Γαλλική ΕΝΑ (École nationale d’administration) αποτέλεσε πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την ΕΣΔΔΑ.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΣΔΔΑ λειτουργεί με βάση ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών. Το πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες μεθόδους άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ. Ακόμα, διευρύνει τους ορίζοντες των μελλοντικών στελεχών στο θέμα της λειτουργίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και εντός του πλαισίου λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης διενεργείται διαγωνισμός. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200). Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

∆ικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.∆.∆. έχουν κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.

Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Βάσει προκήρυξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

  1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  2. Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική
  3. Γνώσεις και Δεξιότητες

Το δεύτερο στάδιο διενεργείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία των υποψηφίων. Η γραπτή δοκιμασία πραγματοποιείται με την ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών.

Ο φάκελος με ένα επίκαιρο θέμα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με: Νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, πχ. για το κράτος και τις λειτουργίες του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Σωκράτους 111-Λάρισα, τηλ:2410555590

e-mail: info@kainotomia.com.gr και στο www.kainotomia.com.gr

 

Διαβάστε επίσης: