Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πανελλήνιας διοργάνωσης «Φέτα 2018»:

«1. Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στις οδούς 6ης Οκτωβρίου και Μητροπολίτου Ιακώβου στην πόλη της Ελασσόνα, ως κατωτέρω:

α. Οδός 6ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Οικονόμου έως τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου από ώρα 06:00΄ της Παρασκευής (14-09-2018) έως ώρα 00:00΄της Κυριακής (16-09-2018), λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δήμου Ελασσόνας με θέμα «Πανελλήνια Διοργάνωση ΦΕΤΑ 2018».

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Λάρισα προς Κοζάνη θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μέσω των οδών Οικονόμου, δεξιά Ισάυρων, αριστερά Βενιζέλου –Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης,

Για τα Ι.Χ.Φ., Δ.Χ.Φ αυτοκίνητα και Λεωφορεία, μέσω των οδών 25ης Μαρτίου, Δημητρίου, Μητροπολίτου Ιακώβου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Λάρισα θα πραγματοποιείται για όλα τα οχήματα, μέσω των οδών, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μητροπολίτου Ιάκωβου , Δημητρίου -25ης Μαρτίου, Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας.

β. Οδός Μητροπολίτου Ιακώβου, από τη συμβολή της με την Περιφερειακή ΚΤΕΛ έως τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, για την Παρασκευή (14-09-2018) και κατά τις ώρες 17:00΄έως 00:00, λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δήμου Ελασσόνας με θέμα «Πανελλήνια Διοργάνωση ΦΕΤΑ 2018».

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από Λάρισα προς Κοζάνη θα πραγματοποιείται, μέσω των οδών Μητροπολίτου Ιακώβου, αριστερά Περιφερειακή ΚΤΕΛ, δεξιά Μαυροδήμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ε.Ο. Λάρισας- Κοζάνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Λάρισα θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μέσω των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μητροπολίτου Ιακώβου, Βλαχοδήμου, Γ. Ολυμπίου, 25ης Μαρτίου, Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας.

Για τα Ι.Χ.Φ., Δ.Χ.Φ αυτοκίνητα και Λεωφορεία, μέσω των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μαυροδήμου, αριστερά Περιφερειακή ΚΤΕΛ, Μητροπολίτου Ιακώβου, αριστερά Δημητρίου, 25ης Μαρτίου, Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα  τοποθετηθούν από τον Δήμο Ελασσόνας

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ” όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται

συστηματική επιτήρηση, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών, από το Δήμο Ελασσόνας.

5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών

του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

6. Ο Δήμος Ελασσόνας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και τη χρονική ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκδηλώσεων.

7. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261)».

Διαβάστε επίσης: