Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι ο γενικός πληθυσμός της Ελλάδας έχει περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Για το 2015 η Ελλάδα συγκέντρωσε 0,37 βαθμούς (με άριστα το 1) στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, καταλαμβάνοντας την 26η θέση από τις 28, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 0,52.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «IntoDIGITS – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την Ενδυνάμωση των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες» στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τον εκπαιδευτή που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, αναπτύσσοντας τις  μαθηματικές και ψηφιακές τους ικανότητες.

Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος είναι εταίρος του προγράμματος, φιλοξένησε στη Λάρισα την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να αποκτήσουν  οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες για την προσωπική τους εξέλιξη, ενδυνάμωση, κοινωνική τους ένταξη και ενεργό τους συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης. Επίσης, καθορίστηκαν οι ενότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα για την ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παλαιολόγου 19, Λάρισα) στο τηλέφωνο 2410554026 ή στέλνοντας email στο euprojects@dimitra.gr

Διαβάστε επίσης: