Εκπαίδευση » Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Τρία μεταπτυχιακά προγράμματα διοργανώνονται από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

prokiriksi_pms_thermokipia

Προκήρυξη Ανακοίνωση Ιούν18

Προκήρυξη-Πρόσκληση ΠΜΣ Φυτιατρική-CGA

Διαβάστε επίσης: