Λάρισα » Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας

Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας

Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας

Σύμφωνα με την υπ “αριθμ.πρωτ.5Ο1/Ο1-Ο3-2Ο18 απόφαση της 55ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. στις 23-02-2018 και τον Νόμο 4512/2018, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, θα γίνουν αρχαιρεσίες στον Σύλλογό μας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας (28ης Οκτωβρίου 43, όροφος), Θα αρχίσει με την ανατολή του ηλίου (7:39) και θα λήξει με την δύση του(18:4Ο), εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Εφορευτική Επιτροπή.

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00. Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι γιατροί που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, ώρα 24:00 ( Νόμος 4512/2018, άρθρο 304, παρ.2 α)

Για Το Δ.Σ. εκλέγονται 13 μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 μέλη, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος και 6 τακτικά μέλη (επίσης ο Αντιπρόεδρος και 6 αναπληρωματικά μέλη), ενώ για την Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. εκλέγονται 10 εκπρόσωποι.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη, απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, στον ίδιο ή άλλο Ιατρικό Σύλλογο.
Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι στην Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους.
Όλοι οι υποψήφιοι σε όλα τα ψηφοδέλτια χρειάζονται σταυρό προτίμησης, εκτός από τον υποψήφιο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης: