Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη/σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη/σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη/σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει ανοιχτή Πρόσκληση σε ομάδες ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών/ερευνητών για υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις (3) Σχολές του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης.

Τα έγγραφα της Πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy.  Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Στάδιο 1 της Πρόσκλησης είναι η Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΠΚΥ στο info@ouc.ac.cy.

Διαβάστε επίσης: