Εκπαίδευση » Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Το μεταπτυχιακό συνδυάζει πολλές από τις γνώσεις σας σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικών με νέα αντικείμενα στην περιοχή των οικονομικών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες ανάλυσης δεδομένων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι φοιτητής του ΠΜΣ από την περυσινή και πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΠΜΣ, με πτυχίο στις θετικές επιστήμες έχει προσληφθεί στον τομέα διαχείρισης ρίσκου μεγάλου Ελληνικού Ασφαλιστικού Ομίλου.

Παράταση υποβολής αιτήσεων 21/9/2018

Συνεντεύξεις 24/9/2018

  • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα.
  • Το μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο

Για περισσότερες πληροφορίες (απαραίτητα δικαιολογητικά, τρόπο υποβολής δικαιολογητικών, αξιολόγηση υποψηφίων κ.λπ.)  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :

http://econophysics.uth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος,

e-mail: secpost-econophysics@uth.gr

τηλ. 2421006349, φαξ 2421006348,

Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα

Διαβάστε επίσης: