Εκπαίδευση » Συνεχίζονται οι αιτήσεις στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου να εκπαιδευτούν, μαθητές και μαθήτριες στις παρακάτω ειδικότητες κατά το σχολικό έτος 2018-19, συνεχίζονται έως 20/9/2018.

Οι ειδικότητες είναι:

1.           Τεχνιτών Θερμικών-Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2.           Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκατ. & Υπ.  Μονάδων

3.           Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων(Φυσικό Αέριο)

4.           Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5.           Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

6.           Υπαλλήλων Διοικητικών ΚαθηκόντωνΞυλουργών – Επιπλοποιών

7.           Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής τοπίου

8.           Ξυλουργων – Επιπλοποιών

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ  πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών.

Επίσης, παρέχονται Επίδοματα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη  Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση (Ν.3475/06). Η φοίτηση είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον και να έχουν γεννηθεί τα έτη 1995-2002

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας  του ΟΑΕΔ Λάρισας, Ερμογένους 10, τηλ. 2410564667.

Διαβάστε επίσης: