Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων για το πρόγραμμα ESTIA

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων για το πρόγραμμα ESTIA

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων για το πρόγραμμα ESTIA

Η Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

Οι θέσεις είναι:
• Ένας (1) Διερμηνέας
• Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας

Προκήρυξη- Προσλήψεις

Διαβάστε επίσης: