Πολιτισμός » Εγγραφές στην Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Εγγραφές στην Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Εγγραφές στην Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Από την Ανώτερη Σχολή Χορού του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής για το Β΄και Γ΄ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Χορού.

Η Ανώτερη Σχολή Χορού –Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Χορού-  εκπαιδευτικό ίδρυμα  υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδρύθηκε το 1997  συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της επαγγελματικής χορευτικής παιδείας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/Χορεύτριας.

Η Ανώτερη Σχολή Χορού λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π.Δ. 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83), όπου καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνει:

·ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλασσικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.

· ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο Κλασσικό και Σύγχρονο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός  και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.

Τηλέφωνο επικονωνίας:2410256464

e-mail: balletsc@otenet.gr

 

Διαβάστε επίσης: