Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων- Δείτε την προκήρυξη
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 9 ΜΗΝΩΝ

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων- Δείτε την προκήρυξη

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων- Δείτε την προκήρυξη

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα (9) μήνες προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Προκήρυξη

Διαβάστε επίσης: