Θέσεις εργασίας » 11 προσλήψεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

11 προσλήψεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

11 προσλήψεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Η  Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) έντεκα (11) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 6 του Ν.2527/1997, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

  • 9 Δάσκαλοι στα εργαστήρια ζωγραφικής – Ζωγράφοι ΠΕ
  • 1 Δάσκαλος στα εργαστήρια κεραμικήςΚεραμίστας ΔΕ
  • 1 Δάσκαλος στο εργαστήρι χαρακτικήςΧαράκτης ΠΕ

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας -Γ. Παπανδρέου 2, από 5/9/2018 έως και 14/09/2018 και από ώρα 8:30 έως 14:30

Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Λάρισας
Έντυπα -

Διαβάστε επίσης: