Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Eγγραφή στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων ως τις 3 Σεπτεμβρίου

Eγγραφή στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων ως τις 3 Σεπτεμβρίου

Eγγραφή στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων ως τις 3 Σεπτεμβρίου

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και η ΔΗΚΕΛ υπενθυμίζουν  στους γονείς της πόλης  ότι όσοι είναι δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης voucher για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων μπορούν να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο  της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr /παιδικοί σταθμοί 2018-2019/ ειδική εφαρμογή /οριστικά αποτελέσματα 29.07.2018) με  εισαγωγή του ΑΦΜ και του κωδικού Πιστοποίησης και να το καταθέσουν  στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ (Λευκίππου και Γαριτσίου -Ροδοπούλειο).

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι δικαιούχοι πρέπει  έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ως τις έως 3 Σεπτεμβρίου 2018 με την υπογραφή της σύμβασης με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Επίσης, πρέπει να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του δικαιούχου και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή από το «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (voucher).

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης των voucher και για τη διευκόλυνση των γονέων για την ολοκλήρωση της διαδικασία εγγραφής οι ωφελούμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ειδικό προσωπικό στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ  από τις 8:00 ως τις 14:30.

Πληροφορίες στη ΔΗΚΕΛ, στο τηλέφωνο 2410 661 727

Διαβάστε επίσης: