Θέσεις εργασίας » Πρόσληψη συμβασιούχων στον Δ. Αλμυρού

Πρόσληψη συμβασιούχων στον Δ. Αλμυρού

Πρόσληψη συμβασιούχων στον Δ. Αλμυρού

(φωτ. αρχείου)

Με Απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, εγκρίνεται η σύναψη εβδομήντα οκτώ (78) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, από τους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Αλμυρού.Συγκεκριμένα,

- Από τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ «Προοπτική», έγκριση 75 θέσεων ΙΔΟΧ.

- Από τον Δήμο Αλμυρού και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, έγκριση 3 θέσεων ΙΔΟΧ.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: