Εκπαίδευση » Δήλωση περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων

Δήλωση περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων

Δήλωση περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής δήλωσης περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019».

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από Παρασκευή 24-08-2018 μέχρι Πέμπτη 30-08-2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

καλούμε τους εγγεγραμμένους στους:

(α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,

(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και

(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),

σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο με  αρ.  137379/E1/21-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ. http://www.minedu.gov.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Τ.Τσιόγκα 11)».

Διαβάστε επίσης: