Θεσσαλία » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σταθερή η Ιατρική Λάρισας – Πάνω οι Παιδαγωγικές Σχολές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σταθερή η Ιατρική Λάρισας – Πάνω οι Παιδαγωγικές Σχολές

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σταθερή η Ιατρική Λάρισας – Πάνω οι Παιδαγωγικές Σχολές

Σταθερή αξία η Ιατρική Σχολή Λάρισας και στις φετινές επιλογές των υποψηφίων. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «βουτιά» στις βάσεις είχαμε σε πολλές Σχολές.

Δείτε αναλυτικά τις αυξομειώσεις:

pan thess

pan 2018

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_Έτη 2018&2017

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_Έτη 2018&2017

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017_Έτη 2018&2017

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016_Έτη 2018&2017

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Έτη 2018&2017

Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Έτη 2018&2017

Διαβάστε επίσης: