Εκπαίδευση » Aιτήσεις για την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας – Ειδικότητες

Aιτήσεις για την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας – Ειδικότητες

Aιτήσεις για την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας – Ειδικότητες

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου να εκπαιδευτούν, μαθητές και μαθήτριες στις παρακάτω ειδικότητες κατά το σχολικό έτος 2018-19, συνεχίζονται έως 31/8/2018.

Οι ειδικότητες είναι:

1.           Βοηθών Φαρμακείου

2.           Κομμωτικής Τέχνης

3.           Μαγειρικής Τέχνης

4.           Ξυλουργών – Επιπλοποιών

5.           Τεχνιτών Θερμικών-Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

6.           Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκατ. & Υπ.  Μονάδων

7.           Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων(Φυσικό Αέριο)

8.           Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

9.           Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

10.        Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

11.        Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής τοπίου

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ  πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών.

Επίσης, παρέχονται Επίδοματα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη  Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση (Ν.3475/06). Η φοίτηση είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον και να έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας  του ΟΑΕΔ Λάρισας, Ερμογένους 10, τηλ. 2410564667.

Διαβάστε επίσης: