Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις 215 ατόμων στον ΕΟΠΥΥ- Και στη Λάρισα

Προσλήψεις 215 ατόμων στον ΕΟΠΥΥ- Και στη Λάρισα

Προσλήψεις 215 ατόμων στον ΕΟΠΥΥ- Και στη Λάρισα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων 215 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε επίσης: