Εκπαίδευση » Η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του νομού Λάρισας

Η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του νομού Λάρισας

Η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του νομού Λάρισας

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας που στάλθηκε στο εθνικό τυπογραφείο για να πάρει αριθμό ΦΕΚ επανακατατάσσονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε επίσης: