Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Ριζικές αλλαγές κυκλοφορίας στο κέντρο της Λάρισας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Ριζικές αλλαγές κυκλοφορίας στο κέντρο της Λάρισας

Ριζικές αλλαγές κυκλοφορίας στο κέντρο της Λάρισας

Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Βενιζέλου, Δήμητρας και Φιλελλήνων με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις ανωτέρω οδούς,  λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» και σε εκτέλεση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–ΣτερεάςΕλλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι  από την Παρασκευή (31-08-2018) έως και την Πέμπτη (31-01-2019).

Ειδικότερα:

1). Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα των οδών (α) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από την οδό Ολύμπου έως την οδό Φιλελλήνων (Ρ-8, Ρ-50δ), (β) ΔΗΜΗΤΡΑΣ, από την οδό Βύρωνος έως την οδό Βενιζέλου (Ρ-8, Ρ-50α) και (γ)  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Κύπρου (Ρ-8).

2). Προσωρινή άρση της μονοδρόμησης στο τμήμα της οδού ΚΥΠΡΟΥ από την οδό ΟΛΥΜΠΟΥ έως την οδό ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ. Η οδός Κύπρου στο συγκεκριμένο τμήμα της, θα είναι διπλής κυκλοφορίας  κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου (Κ-24, Ρ-32[30], πληροφοριακές πινακίδες ενημέρωσης κατεύθυνσης με εισαγωγή σημάτων του Κ.Ο.Κ.).

3). Απαγόρευση της δέξιας στροφής της οδού ΟΛΥΜΠΟΥ στην συμβολή της με την οδό Κύπρου όλων των οχημάτων, εκτός των  Αστικών Λεωφορείων, Ταξί, Οχημάτων  Φορτοεκφόρτωσης και Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης (Ρ-28, Πρ.-1).

4). Διαχωρισμός των δύο προσωρινών, αντιθέτων κατευθύνσεων, κυκλοφοριακών ρευμάτων της οδού ΚΥΠΡΟΥ, από την οδό ΟΛΥΜΠΟΥ έως την οδό ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με την τοποθέτηση είτε στοιβαζόμενων μπαριέρων τύπου New Jersey, είτε διαχωριστικών μπαριέρων τύπου Strohg Wall, έτσι ώστε η κάθετη διάβαση των πεζών της οδού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις σηματοδοτούμενες διαβάσεις (φανάρια).

5). Μεταφορά της πιάτσας των ΤΑΞΙ, από την οδό ΟΛΥΜΠΟΥ στο τμήμα της οδού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από την οδό Αμαλίας έως την οδό Ολύμπου.

6). Απαγόρευση  της αριστερής  στροφής της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ στην συμβολή της με τις οδούς Βενιζέλου – 31ης Αυγούστου όλων των οχημάτων, εκτός των Αστικών Λεωφορείων, Ταξί, Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης και Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης. (Ρ-27, Πρ.1).

7).  Απαγόρευση της αριστερής στροφής της οδού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην συμβολή της με την οδό Ολύμπου όλων των οχημάτων, εκτός των Αστικών Λεωφορείων, Ταξί, Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης και Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης. (Ρ-27, Πρ.1).

8)  Ενημέρωση σε όλες της οδούς  πρόσβασης (ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ, 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) των οδών Βενιζέλου, Φιλελλήνων και Δήμητρας για την εκτέλεση εργασιών σε αυτές και το κλείσιμο αυτών (Κ-20, πληροφοριακές πινακίδες ενημέρωσης Οδός  Βενιζέλου Κλειστή, εργοταξιακού τύπου).

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.

Διαβάστε επίσης: