Αγγελίες » Πωλείται Όμποε

Πωλείται Όμποε

Πωλείται Όμποε

Πωλείται Όμποε BULGHERONI FB – 091/3, Semi-automatic, σε άριστη κατάσταση, 6 μήνες χρήσης, λόγω άλλης επιλογής μουσικού οργάνου. Τηλ. 6955279917

Διαβάστε επίσης: