Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Συνολικά θα προσληφθούν  419 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών, ενέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Στην Λάρισα και συγκεκριμένα για την Εφορία Αρχαιοτήτων προβλέπονται συνολικά 8 θέσεις.

Δείτε τις θέσεις:

θέσεις

Διαβάστε επίσης: