Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Δώτιον Πεδίον: «Απευθείας αναθέσεις της ΔΕΥΑ Αγιάς»

Δώτιον Πεδίον: «Απευθείας αναθέσεις της ΔΕΥΑ Αγιάς»

Δώτιον Πεδίον: «Απευθείας αναθέσεις της ΔΕΥΑ Αγιάς»

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» Δήμου Αγιάς επισημαίνονται τα εξής:

«Με αφορμή τις έκτακτες ενισχύσεις που χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών στους πλημμυροπαθείς δήμους (και για το δικό μας Δήμο τακτικότατες μιας και δηλώνουμε πλημμυροπαθείς τρεις φορές στο εξάμηνο) άδραξε την ευκαιρία και η ΔΕΥΑ Αγιάς να ζητήσει τα αναλογούντα κατά τα ειωθότα .Έτσι με τεχνικό δελτίο που συνέταξε ανέβασε το ποσό των ζημιών που υπέστη στο ύψος των 2.800.000 ευρώ. Στο παραπάνω αίτημα το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε  χορηγόντας στη ΔΕΥΑ Αγιάς το ποσό των 280.000 ευρώ (δείκτης επιτυχίας ή και αξιοπιστίας μόλις 10%). Με κριτήρια που λίγοι γνωρίζουν -η αντιπολίτευση πάντως όχι- το παραπάνω ποσό κατανεμήθηκε περιέργως ισοπόσως και με την προσφιλέστατη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων διαμελίστηκε και διανεμήθηκε στους εργολάβους για την αποκατάσταση των σημαντικότερων, υποτίθεται, ζημιών. Κι αυτό με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, αιρετών και μη, πλην φυσικά της αντιπολίτευσης.

Δεν γνωρίζουμε βεβαίως για το ποσό που υπολείπεται μέχρι του ποσού των 2.800.000 ευρώ, αν και πώς θα καλυφθεί από τη ΔΕΥΑ μας. Αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η ΔΕΥΑ με ζημιές της τάξεως των 2.800.000-280.000=2.520.000 ευρώ !! Κρίνοντας όμως από τα έργα που η ΔΕΥΑ ιεράρχησε ως πλέον αναγκαία και έδωσε προτεραιότητα όπως για παράδειγμα από το γεγονός  ότι συμπεριλαμβάνεται και αρδευτικός αγωγός (από πότε άραγε η ΔΕΥΑ εκτός από την ύδρευση ασχολείται και με την άρδευση;) μπορούμε να υποθέσουμε και τα υπόλοιπα που υπέστησαν..»ζημία» τι θα είναι. Δε γνωρίζουμε επίσης αν το ποσό των 280.000 ευρώ που απέσπασε από το υπουργείο εσωτερικών ικανοποιεί τη διοίκησή της, εκτιμούμε όμως ότι θα ικανοποιεί πλήρως το περί δικαίας.. κατανομής (!) αίσθημα των «μονίμως συνεργαζόμενων» εργολάβων της , μιας και από τη λίστα δε λείπει κανείς!!! Με ή χωρίς κλήρο (άσχετο) έλαβαν έργο προς εκτέλεση αξίας 20.000 ευρώ έκαστος ισοπόσως με πρόνοια της φύσης μιας και για λόγους συμμετρίας η ίδια η φύση φρόντισε να κάνεις «ισάξιες ζημίες». Απευθείας ανάθεση, απευθείας ανάλωση! Απευθείας ανάθεση στο δήμο Αγιάς όχι μόνο από το δήμαρχο αλλά και από τους συν αυτώ».

 

Διαβάστε επίσης: