Οικονομία » Οι τράπεζες «ξεφορτώνονται» εταιρικά δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ

Οι τράπεζες «ξεφορτώνονται» εταιρικά δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ

Οι τράπεζες «ξεφορτώνονται» εταιρικά δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ

Προς πώληση σε εταιρείες διαχείρισης δανείων (Funds) βγάζουν το 2019 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τουλάχιστον 35 μεγάλα κοινοπρακτικά-εταιρικά δάνεια συνολικής αξίας 4,5 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, καθώς η στρατηγική της διαχείρισης, μέσω αναδιαρθρώσεων αρκετών εταιρικών δανείων, απεδείχθη ατελέσφορη.

Έτσι ενώ οι τράπεζες προχώρησαν τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης σε αναδιάρθρωση των κοινοπρακτικών δανείων με τη θέσπιση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων εξόφλησης, ορισμένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μετά την καταβολή μιας ή δύο δόσεων, κήρυτταν «στάση πληρωμών» επικαλούμενοι ανυπέρβλητες οικονομικές δυσχέρειες ακόμη και για την ίδια την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα των παραπάνω, αρκετά κοινοπρακτικά εταιρικά δάνεια, που χορηγήθηκαν από κοινού από δύο και παραπάνω τράπεζες, να ξανακοκκινίζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανάλογη κατάσταση εμφάνισαν και τα 35 αυτά εταιρικά δάνεια (ελάχιστης αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ) τα οποία έπαψαν να εξυπηρετούνται από το 2011 και στη συνέχεια καταγγέλθηκαν από τις τράπεζες. Μετά από συμφωνία των τραπεζών τα 35 αυτά κοινοπρακτικά δάνεια οδηγούνται μέσω διαγωνισμών σε πώληση με στόχο να ανακτήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα ένα σημαντικό μέρος από τα χρήματα που δαπάνησαν για τις καταβολές των εταιρικών-κοινοπρακτικών δανείων, τα οποία εκτιμάται ότι μαζί με δεκάδες άλλα ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός για την πώληση των 35 εταιρικών δανείων θα στηριχθεί στο παράδειγμα της Alpha Bank, Εθνικής και Eurobank που πούλησαν στο 20% της αξίας τους τα δάνεια της Euromedica. Με την πώληση μεγάλων εταιρικών δανείων και και την ανάκτηση μέρους των οφειλών τους οι τράπεζες ευελπιστούν να επιτύχουν και τους αναθεωρημένους στόχους που έθεσε ο επόπτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) απαιτώντας τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους από 42,6% σήμερα σε 30%-32% των συνολικών χορηγήσεων στα τέλη του 2019.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: