Θεσσαλία » Προσλήψεις στην Κατασκήνωση Στομίου
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ «ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ»

Προσλήψεις στην Κατασκήνωση Στομίου

Προσλήψεις στην Κατασκήνωση Στομίου

(φωτ. αρχείου)

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Ρομά Χωρίς Σύνορα» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα  10 ημερών για τη κατασκήνωση   συνολικού αριθμού 16  ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης  Στομίου του δήμου Αγιάς  Λάρισας το έτος 2018 και συγκεκριμένα :

Περίοδοι Κατασκηνώσεων : 2η  Στόμιο

Α. 17-08-2018  έως 27-08-2018

Θέσεις: 8

Συντονιστής 1 θέση
Αρχηγός  1 θέση
Κοινοτάρχης 1 θέση
Ομαδάρχες συνοδοί – διαμεσολαβητές Ρομά 4 θέσεις
Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 1 θέση
Συνολικά 8 θέσεις  για τη 2η Κατασκήνωση 8 άτομα σε μία περίοδο

Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου  ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής – Αρχηγός είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Τμηματάρχης – Κοινοτάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Ομαδάρχης, συνοδός, διαμεσολαβητής Ρομά είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου .

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

α) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

β) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Για τη λειτουργία  5 εργαστηρίων ο φορέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα  10 ημερών για τη κατασκηνώση   συνολικού αριθμού 8  ατόμων.

Α. Μουσικό Εργαστήρι

Β. Εργαστήρι Υπολογιστών

Γ. Εργαστήρι επεξεργασίας Φωτογραφίας και βίδεο.

Δ. Εργαστήρι Καλλιτεχνικών  και θεάτρου

Ε. Εργαστήρι καλοθοπλεκτικής

Θέσεις: 8

Καθηγήτης  Μουσικής 1 θέση

και 2 θέσεις (βοηθοί μουσικοί διαβασολαβητές Ρομά)

Καθηγητής Υπολογιστών 1 θέση
Φωτογράφος  1 θέση
Καθηγητής ή δάσκαλος καλιτεχνικών   1 θέση
Ειδικευμένοι  διαμεσολάβητές Ρομά 3 θέσεις
Συνολικά 8 θέσεις  για τη 2η Κατασκήνωση 8 άτομα σε μία περίοδο

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου  ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αίτηση
  3. Βιογραφικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στη  Διεύθυνση  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  – Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού* Μ. Αλεξάνδρου, 34 Καρδίτσα, Τ.Κ: 43100 στα γραφεία της ΑΝΚΑ Καρδίτσας.  Από  8-08-2018  έως 14-08-2018.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία καθώς και  στην ιστοσελίδα του φορέα Ρομά Χωρίς Σύνορα.

τηλέφωνα επικοινωνίας : 2443353259

Διαβάστε επίσης: